PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE

ŽÁDOST O GRANT ERASMUS+

S oznámením nového termínu pro podání žádostí na grant Erasmus+ jsme nezaháleli a vytvořili návrh projektu, který má za cíl podpořit mladé lidi k aktivnímu občanství v oblastech ochrany životního prostředí a péče o komunity na místní úrovni. Spolu s partnery ze Slovenska a Chorvatska jsme tak vykročili prvním krokem na cestu tvorby dlouhodobého vzdělávacího programu pro podporu aktivního občanství mladých lidí. 

HACKATHON UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ

16. 8. 2023 proběhlo celodenní setkání Františkovy ekonomiky v Brně nad tématem udržitelného hospodaření farností. Cílem tohoto setkání bylo plánování projektu v oblastech synodalita, spiritualita stvoření a motivace. Skrze tento projekt chceme jednotlivé farnosti motivovat a povzbudit, aby se zajímaly, jak udržitelně hospodařit na svých pozemcích. Příkladem dobré praxe je plzenská diecéze, která  pomocí projektu Živá půda hospodaří na svých pozemcích udržitelně. Toto setkání v Brně bylo první placenou stáží.

PRVNÍ OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ FRANTIŠKOVY EKONOMIKY

O víkendu 28. - 30. 7. 2023 proběhlo v opatství Porta Coeli u Tišnova první osobní setkání Františkovy ekonomiky v ČR. Nechali jsme se inspirovat, diskutovali jsme, pracovali a snili o lepším světě. V programu nechyběla diskuze o vícerozměrném slovu Udržitelnost, které zahrnuje sociální, vztahovou, environmentální a duchovní složku (více v promluvě papeže Františka). Součástí sobotního bloku byla přednáška o konceptu Nerůstu a následná debata. Volné chvíle jsme společně strávili přípravou jídla (díky Tišnovská Spižírno), sečením bodláků v jabloňových sadech, prohlídkou kláštera a promítáním filmu Otázky pro papeže. Díky všem účastníkům, kteří přijeli. 

WORKSHOP "TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME"

Pilotní projekt neformálního vzdělávání se uskutečnil ve formě workshopu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v termínech 24.5., 31.5. a 7.6. 2023.

Obsah workshopu vycházel z podnětu mladých lidí, kteří vnímají klimatickou změnu jako důležité téma, které mají spojené s negativními emocemi jako bezmoc, strach a smutek. Pro ochranu životního prostředí by se podle mladých lidí mělo více třídit a lépe recyklovat odpady.

Workshop se zaměřil na tato dvě témata "odpady" a" klimatické změna" a poukázal na jejich spojitosti, které souvisí s životním stylem naší společnosti. Nezůstali jsme jen u popisu, ale věnovali se konkrétním krokům na osobní i společenské úrovni s cílem uvědomit si naši propojenost se Stvořením a celou Planetou. Díky tomu mladí pochopili, že nejde jen o naše návyky v třídění, recyklaci a dalších činnostech, ale především o změnu postoje k přírodě, která je našim společným domovem. 

CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ FRANTIŠKOVY EKONOMIKY V ASSISI 2022

Nadšení, vřelá setkání a společný směr, tak bych shrnul celosvětové setkání Františkovy ekonomiky v Assisi. Tisícovka mladých ze 100 národností zaplnila sál Lyrick Theatro v Santa Maria Degli Angeli, které je od Assisi vzdálené asi čtyři kilometry. Byli jsme jako jedna velká rodina, všichni k sobě byli maximálně otevření a milí. Při jednotlivých setkáních jsem cítil nadšení a hlad po společném hledání cest, jak odpovědět na výzvy dnešní doby novými nápady a progresivními řešeními nejen v ekonomických, ale také společenských a environmentálních oblastech.

Více informací o setkání naleznete zde.

KONFERENCE EKONOMIKA ZÍTŘKA

V prostorách centra Mariapoli v pražské Vinoři, proběhla jednodenní konference na téma Ekonomika zítřka. Naší snahou bylo vytvořit prostor pro osobní setkání a diskuzi nad tím, jak může Františkova ekonomika přispět k proměně Církve a světa ve světle Sociálního učení církve a Františkánské spirituality, které jsou jejími pilíři a srdcovými záležitostmi pontifikátu papeže Františka.

Více o konferenci a jejich výstupech naleznete na našem webu.

PRO VÍCE AKCÍ SLEDUJ NÁŠ KALENDÁŘ