Motivujeme a podporujeme mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti.

Papež František tě povzbuzuje 🙌:

"Drazí mladí lidé, nechte vyvstat své nápady a sny a jejich prostřednictvím přineste světu, církvi a ostatním mladým lidem proroctví a krásu, které jste schopni. Vy nejste budoucnost: vy jste přítomnost. Další přítomnost. Svět potřebuje vaši odvahu. Teď."

O jakém světě SNÍŠ? ☁️

O světě bez válek?  

O světě, který chrání svůj domov - Planetu?

O světě s udržitelným životním stylem?

O světě se zdravou půdou a potravinami?

O světě s rovnými příležitostmi?

O světě plném dialogu?

O světě bez propastných nerovností?

O světě, kde business pomáhá druhým?

V dnešní době čelíme mnoha výzvám, které potřebují odvážné a kreativní řešení.

Pracujeme na projektech v různých oblastech a hledáme způsoby, jak můžeme přispět k lepšímu světu 🌍. Podívej se na oblasti a projekty, kterým se věnujeme.


Chceš změnu? 

Ty jsi změna!