Letní škola

„Obnov můj dům“

Jak naplňovat poslání církve skrze její sociální učení?

Klášter Porta Coeli
16. - 18.8. 2024

Cílem Letní školy je vytvořit inspirativní prostor plný diskuzí a workshopů zabývající se aktuálními environmentálními a sociálními výzvami církve a společnosti.


interaktivní workshopy | diskuze i neformální rozhovory | prohlídka areálu kláštera |
možnost výpomoci & odpočinku v sadu kláštera | doprovodné aktivity | společenství otevřené všem

• Zajímáš se jako křesťan o společenské dění?

• Přemýšlíš nad tím, jak by měla církev reagovat na současné sociální a environmentální výzvy?

• Rád bys věděl/a, jak by vypadalo církevní hospodaření v souladu s přírodou? A jak by mohlo podporovat církevní společenství?

Cílem Letní školy je ukázat, že církev skrze evangelium a Sociální učení nabízí východiska pro současné výzvy společnosti. Přednášející Letní školy budou sdílet své zkušenosti s konkrétními podobami angažovanosti (nejen) v církvi. Chceme tak nastínit různé cesty, kterými je možné se vydat.


Vycházíme ze Sociálního učení církve, které usiluje o spravedlivou a solidární společnost, a také z encyklik Laudato Si a Fratelli tutti. Po vzoru Františka z Assisi chceme obnovovat dům, kterým je pro nás naše společnost, církev i planeta Země. 

Co získáš účastí na Letní škole?

podnětné tři dny, síťování s podobně smýšlejícími lidmi

– oddych i načerpání v jedinečném prostředí středověkého kláštera

– inspiraci pro smysluplnou angažovanost v oblastech, na kterých Ti záleží

– motivaci k životnímu stylu inspirovaném Sociálním učením církve

– povzbuzení do hledání kreativních způsobů, jak „obnovit Boží dům“

Program a hosté

Inovace a růst | Spiritualita stvoření | Finance v církvi | Synodalita
Tvorba komunity | Církev a hospodaření | & další

Detaily programu budou upřesněny v průběhu května.

POSLANIE A JEDNOTA V RÔZNOSTI = INOVÁCIA A RAST

Stanislav Lencz

Stano je regionálním ředitelem společnosti Consulus pro Evropu, Střední východ a Afriku. Zaměřuje se na efektivní využití organizace, technologie, komunikace a procesů ve prospěch lidí.

Má bohaté zkušenosti s řízením projektů a týmů, podnikových řešení a návrhu architektur. Po mnoha letech práce v oblastech biometrie a identity se od roku 2016 věnuje poradenství, networkingu a myšlenkovému leadershipu v oblasti firem a komunit. Pomáhá jednotlivcům a týmům nalézt jejich smysl a budovat jednotu v rozmanitosti.

TEO VIA - FINANCE V CÍRKVI

Viktor Šimeček a Martin Navláčil

Nadační fond Teo via, jehož jsou Martin a Viktor zakladatelé, vznikl z potřeby uvolnit ruce duchovním pro doprovázení lidí od nádechu po výdech. Jejich snem jsou ekonomicky samostatné sbory a farnosti, ve kterých laici nejsou jen "konzumenty bohoslužeb", ale aktivně přikládají ruku k dílu.

Věříme, že klíčem ke sloužící a evangelizující církvi je zapojení laiků do veškeré činnosti, pastorační i ekonomické. Majetek a peníze nechápeme jako hodnotu samu o sobě, ale jako prostředek k uskutečňování základního poslání církve, jímž je hlásání evangelia.SYNODALITA A ANGAŽOVANOST

Jiří Zajíc

EKONOMIKA SDÍLENÍ, SPOLUPRÁCE A DISTRIBUCE  

Lída Barborková, Martin Sepp, Petr Láska, Tomáš Sepp

Ekonomika společenství (ES) vznikla na popud zakladatelky hnutí Focolare Chiary Lubichové, když projížděla městem Sao Paulo v Brazílii. Zaujala ji extrémní chudoba a kontrast mezi množstvím favel (chudinských čtvrtí) a moderních mrakodrapů v okolí města. Tato zkušenost ji přivedla k založení iniciativy, která sdružuje podniky a transformuje ty stávající, na podniky které mění svoje řízení a směřování zisku. Základní charakteristikou podniku Ekonomiky společenství je, že se dobrovolně rozhoduje přerozdělit svůj zisk na podporu snižování nerovností a chudoby, podporu zaměstnanosti, podporu vzdělávání, nové kultury a místní komunity.

V České republice a na Slovensku se touto myšlenkou řídí mnozí podnikatelé, kteří se snaží podle  principů ES jednat a vést své podniky.

LAUDATO SI A EKOLOGICKÉ OBRÁCENÍ

Světla Hanke Jarošová

Světla založila iniciativu Žít Laudato si’ Česká republika, která propojuje témata ekologie a církve a praktickými způsoby rozvíjí podněty, které v encyklice Laudato si‘ předkládá papež František. V celosvětovém Laudato Si' Movement působí jako animátor animátorů pro státy střední Evropy.

PŘEDSTAVA O BUDOUCNOSTI V PROSTŘEDÍ ČESKÝCH CÍRKVÍ

Adam Gajdoš

DYNAMIKA TVORBY SPOLEČENSTVÍ

Magdaléna Volková

Magdaléna je designerka kurzů vzdělávání, autorka projektu „Tvůrci Pokoje". Věnuje se lektorské činnosti a organizování vzdělávacích aktivit. Působila v managementu nadnárodních firem. Prochází výcvikem facilitátorů Community Building International (FCBI), absolvovala kurz duchovního doprovázení (CMTF) a koučovací výcvik (ICF) , je aktivní členkou diecézního synodního týmu. 

Popis workshopu

„Toužíme po lásce, úctě, respektu, po živém přijímajícím společenství.“ To se ozývalo ze synodních výstupů napříč kontinenty. Často však zažíváme mnoho důvodů, které nás vhánějí do izolace. Náročnost polarit, nepochopení, soudů, různost povah, neslučitelnost postojů. Bojíme se dalších zklamání. Cítíme se bezpečněji uzavřeni ve svým bublinách. Mnohdy je jednodušší žít jen sami pro sebe. Bůh nás ale volá k podílu na živém společenství. Bůh je společenství Trojice. Život je dynamika. Nabízím pohled na dynamiku tvorby společenství, která vede k pochopení zákonitostí a osvojení si konkrétních nástrojů, které napomáhají vytvářet bezpečný prostor k spolutvorbě a žití jednoty v různosti.

Místo konání

KLÁŠTER PORTA COELI

Opatství Porta Coeli není jen domovem komunity sester cisterciaček, ale také prostorem, kde Tomáš Blaha obnovuje místní sad. Spolu s dobrovolníky z celého světa pečují o jabloňový sad a vyrábí Biouhel. Jejich dobrovolnická základna, nově pod jménem „Na nebi“, nám bude v opatství zázemím. Více informací o prostorách a místě konání, spolu s fotkami ubytování a okolního prostředí naleznete na odkazu .