O Františkově ekonomice 

Vznik Františkovy ekonomiky

Františkova ekonomika je celosvětová iniciativa založená papežem Františkem v roce 2019, kdy vyzval mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti v péči o planetu a bližní, zejména o ty nejvíc na okraji společnosti. 

Jako vzor dal svatého Františka z Assisi, který je našim příkladem a vzorem v péči o druhé lidi a vztahu k Planetě - celému Stvoření - proto “Františkova”. Následováním životních kroků svatého Františka můžeme pochopit význam slova “Ekonomie”, která v jeho světle znamená “Péči o náš společný Domov”, kterým je každý z nás a celá planeta


Působení v České republice

Františkova ekonomika působí  v ČR od roku 2022. Vychází z Ekonomiky společenství, iniciativy založenou Chairou Lubihovou v rámci Hnutí Focolare. Ekonomika společenství se stala po celém světe podhoubím, ze kterého vznikly skupinky mladých lidí usilující o "ekonomiku inspirovanou sv. Františkem z Assisi a Sociálním učení církve.

Naše působení jsme odstartovali konferencí “Ekonomika zítřka”. Následovalo setkání v italském Assisi s 1 000 mladými lidmi z 100 zemí a papežem Františkem, což silně ovlivnilo naše směřování. Zaměřili jsme se na tři hlavní projekty: neformální vzdělávání mládeže, udržitelné hospodaření na církevní půdě a projekt Lazare, který spojuje mladé pracující a lidi bez domova do komunity. Od poloviny roku 2023 má Slovensko novou koordinátorku Zuzanu. Díky vzájemné spolupráci můžeme sdílet know-how mezi oběma zeměmi.

Rok 2023 považujeme za velmi klíčový. K iniciativě se zapojili mladí lidé z různých oblastí (akademičtí pracovníci, studentky ekonomických oborů, teologie, českého jazyka, IT a studenty environmentálních studií a etnologie – viz Náš tým). Díky tomuto širokému okruhu zaměření jsme schopni mít v našich projektech a aktivitách relevantní a objektivní pohled. 

Spolupracujeme také s místními školami, podali jsme žádost na mezinárodní projekt podporující aktivní občanství mladých lidí. Získali jsme finanční podporu pomocí sbírky na portálu Donace.cz a fundraisingu pro fungování naší iniciativy.

Naším největším úspěchem je ale komunita mladých lidí, která se kolem nás formuje.

NÁŠ TÝM

Český koordinátor Františkovy ekonomiky

pepa@frantiskovaekonomika.org

Zuzana Eliášová

Slovenská koordinátorka Františkovy ekonomiky

zuzana@frantiskovaekonomika.org

Web, emailling, marketing

Studentka marketingu a obchodu

Nelly Michopulu

Správa sociálních sítí

Studentka ekonomicko-manažerských studií

Daniel Bazala

Koordinátor projektu udržitelného hospodaření 

Informační a komunikační činnost

Členka projektu Udržitelného hospodaření

Podniková ekoložka; Konzultantka ESG a výzkumnice z Carbonlytics

Vědkyně v oblasti Biodiversity, Záchrany druhů a Managementu

Akademická konzultantka

Vít Pískovský 

Student PhD. na Oxford University, obor Matematická biologie

Akademický konzultant

Klára Němcová

Korektury

Studentka českého jazyka a základů společenských věd pro učitelství

Zuzana Siudová

Členka projektů Neformální vzdělávání a Udržitelné hospodaření

Studentka Environmentálních studií a Etnologie