Co znamená Františkova ekonomika?

Františkova

  

Papež František vyzval mladé lidi, aby následovali kroky Františka z Assisi – proto Františkova. Jeho životní příběh nám také pomůže pochopit pravý význam slova.

Ekonomika 


V dnešní době si pod pojmem „ekonomika” nejčastěji představíme peníze, finance nebo hospodaření nějakého subjektu, např. státu.

Původní význam slova „EKONOMIE” vychází z řeckého slova „οἰκονόμος”, které v doslovném překladu znamená „DŮM”  a „zákon”, který původně znamenal „vedení domácnosti“. 

František z Assisi ve svém životě hledal význam slova „DŮM”, když k němu z kříže promluvil Ježíš s požadavkem: „Františku, oprav můj DŮM, který vidíš, jak se rozpadá."

Postupem času začal František zjišťovat, že Božím DOMEM nejsou kostely (které nejdřív začal opravovat), ale každý člověk a celé Stvoření 👫🌍.

Proto „EKONOMIE” ve světle života Františka z Assisi znamená Péče o náš společný DOMOV, který zahrnuje každého člověka a celé Stvoření – přírodu a Planetu.

A o tom je Františkova ekonomika – chceme pečovat o DŮM, kterým je náš svět 🌍 a každý člověk 👫.


Vzděláváme, iniciujeme projekty a dáváme dohromady komunitu lidí, kteří žijí životní styl nové EKONOMIE.

Jak ale začít žít tento životní styl?

☝️ Začni SNÍT! ☁️

❗️Nemůžeme začít bez toho, aniž bychom si dokázali představit svět, který je udržitelnější, spravedlivější a který pečuje o druhé a o Stvoření. ❗️


Představte si, že můžete udělat cokoliv dobrého pro vaše okolí a celý svět.

Co by to bylo?

Někdo, kdo má na srdci ekologii a péči o přírodu 🌱 by řekl: „Nechal bych na všech střechách vybudovat solární panely, abychom co nejvíce snížili emise elektáren. Také bych podporoval bio zemědělství, aby potraviny a naše půda byly co nejzdravější."


Člověk, který má na srdci chudé 🧎 a lidi na okraji by řekl: „Pomohl bych lidem v tíživé situaci a na ulici, aby měli důstojné bydlení, které by pro ně bylo odrazovým můstkem pro řešení jejich životní situace. Založil bych hospice pro lidi, které nemůže přijmout žádná sociální služba a jejich rodina o ně nemá zájem.”


Člověk, který podporuje 👨‍👩‍👧‍👦 rodinu by řekl: „Chtěl bych významně podpořit rodiny, aby měly nejen více prostředků, ale taky času na sebe navzájem. Chtěl bych, aby otcové byli v rodinách přítomni a byli dobrými správci, spolu se svými manželkami.”


Učitelé 👩‍🏫 👨🏻‍🏫 by řekli: “Rádi bychom děti více vedli k zodpovědnému životu ve spolupráci s rodiči, aby si osvojili základy pro šťastný osobní, občanský i profesní život. Chtěli bychom také mít možnost přistupovat více individuálně k jednotlivým žákům.”


Někteří politici a duchovní 💒 by mohli říct: „Chtěli bychom mezi lidmi šířit vzájemnou úctu a bratrství a vědomí toho, že jsme všichni na jedné lodi a potřebujeme pracovat jeden pro druhého a pro společné dobro. Chtěli bychom, aby se nešířily dezinformace a nenávist vůči lidem, kteří jsou odlišní a přicházejí z jiných částí světa. Chtěli bychom mír a zastavit nesmyslné zbrojení k zachování rovnosti sil.”

A o tom to je.


K obnově DOMU, ale nestačí přetřít stěny.

POTŘEBUJE SPOLEČNĚ OBNOVIT CELOU JEHO STRUKTURU. 


Proto potřebujeme mnoho SNŮ ☁️, ale i RUKOU 🤲

a SRDCÍ ❤️, které obnoví náš společný DOMOV 🌍


Zapoj se i TY ✌️


Závěrečné prohlášení a společný závazek Františkovy ekonomiky z Assisi 2022


My, mladí ekonomové, podnikatelé a tvůrci změn, jsme sem do Assisi zavítali ze všech koutů světa,

vědomi si odpovědnosti, která leží na naší generaci, se dnes zavazujeme, každý zvlášť a všichni společně,

trávit své životy tak, aby se dnešní a zítřejší ekonomika stala ekonomikou evangelia, a proto:


V tuto ekonomiku věříme. Není to utopie, protože ji již budujeme. A někteří z nás, za obzvlášť jasných rán, již zahlédli začátek země zaslíbené.


Assisi, 24. září 2022

Ekonomové, podnikatelé, tvůrci změn, studenti a pracující

Myšlenková mapa s oblastmi, kterými se celosvětově zabývá Františkova ekonomika

Jak Františkova ekonomika vznikla a kdo za ní stojí?

Františkova ekonomie je jedním z procesů pontifikátu papeže Františka, který vyzývá mladé ekonomy a podnikatele na celém světě, aby se zapojili do činnosti a s novým nasazením a elánem následovali práci, která dává ekonomii duši ...

Název akce je jasným odkazem na světce z Assisi, který je příkladem par excellence v péči o nejmenší na zemi a o integrální ekologii, a také na papeže Františka, který od Evangelii gaudium a poté v Laudato sì odsoudil patologický stav velké části světové ekonomiky a vyzval k novému ekonomickému modelu.


Svatý otec se setkal s biskupem z Assisi Domenicem Sorrentinem a ekonomem Luiginem Brunim, protože má upřímný zájem o svět. Myšlenku řešit problémy ekonomiky, počínaje ekonomickým myšlením a jednáním mladých lidí, Svatý otec nadšeně podpořil. Výsledkem byla výzva adresovaná mladým ekonomům a podnikatelům z celého světa v květnu 2019.


Od počátku byli organizátoři akce Františkova ekonomie, Mladí lidé, pakt, budoucnost - Assisi 2020, kteří sestavili organizační výbor, aby přípravu tak významné iniciativy konkretizovali a uvedli do provozu.


Dnes se na něm podílí diecéze Assisi, Institut Serafico, Ekonomie společenství a Dikasterium pro podporu integrálního lidského rozvoje ve spolupráci s Místní radou Assisi, Františkánskými rodinami, a Svatyní Spogliatio. Cenným partnerem pro udržitelnost akce je projekt Fra' Sole. V České republice je iniciátorem Hnutí Focolare a Ekonomika společenství.


Od května 2019 výbor přijímá žádosti a navazuje spolupráci s akademickým světem, hnutími, sdruženími a mezinárodními institucemi, které vyjádřili přání být součástí tohoto procesu, který - slovy papeže Františka - jsme všichni pozváni žít jako "kulturu, povolání a smlouvu". 


Vycházeje z tohoto mandátu svěřeného a obnoveného mladým lidem, výbor nadále podporuje ekonomy a podnikatele Františkovy ekonomiky, kterou dnes můžeme definovat jako proces změny v ekonomice s tvářemi, osobnostmi a myšlenkami, který hýbe a žije po celém světě pro spravedlivou, bratrskou a udržitelnou ekonomiku.PEPA ZVONÍČEK

Koordinátor Františkovy ekonomiky CZ/SK


Zaujala tě naše iniciativa a oslovilo tě něco z našich cílů nebo 

z toho, co děláme? 

Dej nám o sobě vědět!

zvonicek.pepa@gmail.com


Budeme vděční za vaši podporu na fungování Františkovy ekonomiky v Česku. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Podpořte nás

Hledáme podporovatele, kteří přispějí na realizaci našich projektů. Více na donace.cz/frantiskova-ekonomika/

EoF talks

Série on-line diskuzí na aktuální témata. Zajímá vás etický marketing, uhlíková stopa nebo hledáte odpověd na to co je to společné dobro? Více na našem Youtube kanále.

Integrální ekonomie

Wanted!

Hledáme grafika a správce sítí. 


Do našeho týmu Františkovy ekonomiky hledáme kreativní mladé lidi s touhou spoluvytvářet lepší svět.