O Františkově ekonomice 

Vznik Františkovy ekonomiky

Františkova ekonomika je celosvětová iniciativa založená papežem Františkem v roce 2019, kdy vyzval mladé lidi, aby se stali aktivními aktéry ve společnosti v péči o planetu a bližní, zejména o ty nejvíc na okraji společnosti. 

Jako vzor dal svatého Františka z Assisi, který je našim příkladem a vzorem v péči o druhé lidi a vztahu k Planetě - celému Stvoření - proto “Františkova”. Následováním životních kroků svatého Františka můžeme pochopit význam slova “Ekonomie”, která v jeho světle znamená “Péči o náš společný Domov”, kterým je každý z nás a celá planeta

Náš tým

Český koordinátor Františkovy ekonomiky

pepa@frantiskovaekonomika.org

Zuzana Eliášová

Slovenská koordinátorka Františkovy ekonomiky

zuzana@frantiskovaekonomika.org

Web, emailling, marketing

Studentka marketingu a obchodu

Nelly Michopulu

Správa sociálních sítí

Studentka ekonomicko-manažerských studií

Daniel Bazala

Koordinátor projektu udržitelného hospodaření 

Informační a komunikační činnost

Členka projektu Udržitelného hospodaření

Podniková ekoložka; Konzultantka ESG a výzkumnice z Carbonlytics

Vědkyně v oblasti Biodiversity, Záchrany druhů a Managementu

Akademická konzultantka

Vít Pískovský 

Student PhD. na Oxford University, obor Matematická biologie

Akademický konzultant

Klára Němcová

Korektury

Studentka českého jazyka a základů společenských věd pro učitelství

Zuzana Siudová

Členka projektů Neformální vzdělávání a Udržitelné hospodaření

Studentka Environmentálních studií a Etnologie