PROJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE

WORKSHOP UDRŽITELNÝ KŘESŤAN

V sobotu 20. 4. 2024 proběhl první workshop s názvem Udržitelný Křesťan v Olomouci ve spolupráci s ADCM Olomouc. Celem 14 účastníků mělo možnost dozvědět se více o tématu udržitelnosti a rozšířit si obzoru o udržitelném životu v souvislostech s odpady kolem nás, ale i třeba greenwashingu. Na workhopu jsme zažili příjemné a otevřené prostředí s podobně smýšlejícími mladými lidmi.

WORKSHOP NA ARCIBISKUPSKÉM GYMNÁZIU V KROMĚŘÍŽI

17. 4. 2024 proběhl workshop pro 120 studentů na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Mluvili jsme o Alternativních ekonomiích a jejich konkrétních podobách. Řeč byla o Františkově ekonomice, Ekonomice společenství, Ekonomii koblihy a Ekonomice dobrého života. Tímto workshopem jsme se snažili rozšířit téma ekonomie, které nyní probírají žáci ve společenských vědách. 😊

WORKSHOP PRO OLOMOUCKÉ ANIMÁTORY

23. 3. 2024 proběhl 1,5 hodinový workshop pro animátory olomoucké arcidiecéze. Záměrem bylo představit Františkovu ekonomiku a její kontext, tak aby mladí zjistili, jak tuto „myšlenku“ mohou prakticky žít a jak jim v tom církev a křesťanská víra může být oporou. Animátoři se zde dozvěděli o kontextu vzniku FE (společenské výzvy), jejich charakteristikách a pilířích (vícerozměrná udržitelnost) a rozdílu mezi vnitřní a vnější motivací při snaze o udržitelnost. 

WORKSHOP PRO STUDENTY ETIKA V MÉDIÍCH

16. 3. 2024 proběhl 2,5 hodinový workshop pro dálkové studenty oboru Etika v médiích. Studentům byla představena Františkova ekonomika, její náplň a směřování. Byla zde zdůrazněna také ekonomická oblast - alternativní ekonomiky (well-being economy, Františkova ekonomika, Ekonomika společenství, Ekonomie koblihy ). 

PREZENTACE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ VE FARNOSTI KELČ

V průběhu února a března jsme měli ve farnosti Kelč 2 schůzky (s knězem a poté s pastorační radou), kde jsme jim představovali náš projekt, jeho myšlenku a nabídli jsme konkrétní možnosti spolupráce.

SETKÁNÍ FRANTIŠKOVY EKONOMIKY A EKONOMIKY SPOLEČENSTVÍ V IVANI U BRNA

16. - 17. 2. 2024 proběhlo setkání Františkovy ekonomiky s Ekonomikou společenství v Ivani. Společně jsme strávili intenzivních 24 hodin teambuildingem, představením aktualit z Františkovy ekonomiky a Ekonomiky společenství a rozsáhlou společnou diskuzí. Máme radost z takových mezigeneračních a tematicky obsáhlých setkání. Třešničkou na dortu byla i prezentace projektu Bez filtru v podání Ondřeje Havlíčka.


DOKONČENÍ KURZU NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Náš koordinátor Pepa začátkem roku 2024 dokončil dlouhodobý kurz zaměřený na neformální vzdělávání mládeže - Marker CS.

Jde o jedinečných 120 hodin školení, které se věnují kompetenčnímu vzdělávání mladých lidí, novým přístupům a metodám vzdělávání. 

WORKSHOP NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2IKA

4. 12. 2023 jsme uspořádali workshop na základní škole 2ika ve Zlíně. S žáky deváté třídy jsme společně vybrali společenské témata, která je nejvíce zajímají a které si myslí, že by společnost měla řešit. Největší ohlasy vyvolala témata spojená s udržitelným životním stylem, odpady, důstojnou prací a lidskými právy. Cílem workshopu bylo podpořit kritické myšlení mladých lidí v těchto oblastech a společně s nimi hledat cesty, jak oni mohou přispět ke změně. To co na našich workshopech máme skutečně rádi je, že se snažíme s mladými lidmi jít k podstatě věci, nejen popisovat skutečnost, ale bavit se o důvodech a možnostech změny. Na příkladech témat Limity recyklace a Nedůstojné práce při pěstování kakaa jsme se dostali k otázkám "Co je to udržitelnost?" a jak ji jednoduše praktikovat v osobním životě. Mluvili jsme spolu o vícerozměrnosti slova udržitelnost, které není jen o ochraně životního prostředí, ale také o udržitelném vztahu k druhým lidem. Dotkli jsme se také příkladu svatého Františka z Assisi, který si uvědomoval hodnotu Stvořeného světa, ale i každého člověka.

WORSKSHOP VE SPOLEČENSTVÍ 4YOUNG_SPOLČO

10. 11. 2023 proběhl úvodní workshop pro 4Young Spolčo. Jedná se o skupinu mladých lidí z farností sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kteří se schází, aby prohlubovali přátelství mezi sebou i Bohem. Tématem workshopu byla globální témata spojená s udržitelným životním stylem, odpady, důstojnou prací a lidskými právy. Cílem bylo podpořit kritické myšlení mladých lidí ve výše zmíněným tématech, motivovat je v hledání společných cest, jak oni sami mohou ke změně přispět.

V roce 2024 plánujeme další workshop.

PROJEKT UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ

Dne 21. 10. 2023 jsme měli možnost prezentovat projekt "Udržitelné hospodaření na církevní půdě" skupině pro sociální otázky při ČBK. Náš projekt se setkal s pozitivními reakcemi a podporou. Aktuálně dokončujeme práce na webových stránkách projektu, kde bude celý projekt a jeho cíle přehledně popsány. Plánujeme schůzky s klíčovými aktéry a chystáme se oslovit první farnosti.

O dalších postupech vás budeme rádi informovat. 

ŽÁDOST O GRANT ERASMUS+

S oznámením nového termínu pro podání žádostí na grant Erasmus+ jsme nezaháleli a v listopadu 2023 jsme vytvořili návrh projektu, který má za cíl podpořit mladé lidi k aktivnímu občanství v oblastech ochrany životního prostředí a péče o komunity na místní úrovni. Spolu s partnery ze Slovenska a Chorvatska jsme tak vykročili prvním krokem na cestu tvorby dlouhodobého vzdělávacího programu pro podporu aktivního občanství mladých lidí. 

HACKATHON UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ

16. 8. 2023 proběhlo celodenní setkání Františkovy ekonomiky v Brně nad tématem udržitelného hospodaření farností. Cílem tohoto setkání bylo plánování projektu v oblastech synodalita, spiritualita stvoření a motivace. Skrze tento projekt chceme jednotlivé farnosti motivovat a povzbudit, aby se zajímaly, jak udržitelně hospodařit na svých pozemcích. Příkladem dobré praxe je plzeňská diecéze, která hospodaří na svých pozemcích udržitelně. Toto setkání v Brně bylo první placenou stáží.

PRVNÍ OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ FRANTIŠKOVY EKONOMIKY

O víkendu 28. - 30. 7. 2023 proběhlo v opatství Porta Coeli u Tišnova první osobní setkání Františkovy ekonomiky v ČR. Nechali jsme se inspirovat, diskutovali jsme, pracovali a snili o lepším světě. V programu nechyběla diskuze o vícerozměrném slovu Udržitelnost, které zahrnuje sociální, vztahovou, environmentální a duchovní složku (více v promluvě papeže Františka). Součástí sobotního bloku byla přednáška o konceptu Nerůstu a následná debata. Volné chvíle jsme společně strávili přípravou jídla (díky Tišnovská Spižírno), sečením bodláků v jabloňových sadech, prohlídkou kláštera a promítáním filmu Otázky pro papeže. Díky všem účastníkům, kteří přijeli. 

WORKSHOP "TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME"

Pilotní projekt neformálního vzdělávání se uskutečnil ve formě workshopu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži v termínech 24.5., 31.5. a 7.6. 2023.

Obsah workshopu vycházel z podnětu mladých lidí, kteří vnímají klimatickou změnu jako důležité téma, které mají spojené s negativními emocemi jako bezmoc, strach a smutek. Pro ochranu životního prostředí by se podle mladých lidí mělo více třídit a lépe recyklovat odpady.

Workshop se zaměřil na tato dvě témata "odpady" a" klimatické změna" a poukázal na jejich spojitosti, které souvisí s životním stylem naší společnosti. Nezůstali jsme jen u popisu, ale věnovali se konkrétním krokům na osobní i společenské úrovni s cílem uvědomit si naši propojenost se Stvořením a celou Planetou. Díky tomu mladí pochopili, že nejde jen o naše návyky v třídění, recyklaci a dalších činnostech, ale především o změnu postoje k přírodě, která je našim společným domovem. 

CELOSVĚTOVÉ SETKÁNÍ FRANTIŠKOVY EKONOMIKY V ASSISI 2022

Nadšení, vřelá setkání a společný směr, tak bych shrnul celosvětové setkání Františkovy ekonomiky v Assisi. Tisícovka mladých ze 100 národností zaplnila sál Lyrick Theatro v Santa Maria Degli Angeli, které je od Assisi vzdálené asi čtyři kilometry. Byli jsme jako jedna velká rodina, všichni k sobě byli maximálně otevření a milí. Při jednotlivých setkáních jsem cítil nadšení a hlad po společném hledání cest, jak odpovědět na výzvy dnešní doby novými nápady a progresivními řešeními nejen v ekonomických, ale také společenských a environmentálních oblastech.

Více informací o setkání naleznete zde.

KONFERENCE EKONOMIKA ZÍTŘKA

V prostorách centra Mariapoli v pražské Vinoři, proběhla jednodenní konference na téma Ekonomika zítřka. Naší snahou bylo vytvořit prostor pro osobní setkání a diskuzi nad tím, jak může Františkova ekonomika přispět k proměně Církve a světa ve světle Sociálního učení církve a Františkánské spirituality, které jsou jejími pilíři a srdcovými záležitostmi pontifikátu papeže Františka.

Více o konferenci a jejich výstupech naleznete na našem webu.

PRO VÍCE AKCÍ SLEDUJ NÁŠ KALENDÁŘ