Konference Františkovy ekonomiky

Konference Františkovy ekonomiky je jednodenní setkání s cílem podpořit myšlenky a snahy o ekonomiku, která odstraňuje nerovnosti, buduje kulturu péče a bojuje proti vyloučení.

Ekonomika Zítřka

Jaké by to bylo, kdyby centrem našeho uvažování byl člověk, a ne zisk, péče o přírodu, a ne její vykořisťování, bratrská sounáležitost, a ne vzájemné vylučování? Chceme hledat cestu nové ekonomiky, která pečuje o všechny

a o všechno, a která je jedinou alternativou EKONOMIKY ZÍTŘKA.

„… takovou, která přináší život, nikoliv smrt, takovou, která je inkluzivní, nikoliv exkluzivní, humánní, nikoliv dehumanizující, takovou, která pečuje o životní prostředí a nedrancuje ho. Akce, která nás pomůže sblížit a umožní nám setkat se navzájem a nakonec uzavřít ´smlouvu’, abychom změnili dnešní ekonomiku a dali duši ekonomice zítřka.” (Papež František)

11.6 - 9:00 Centrum Mariapoli

HOSTÉ A TÉMATA

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

"Ekonomie podle Františka z Assisi"

Josef Patočka & Anna Kárníková

"Alternativní ekonomika - Nový směr ekonomického uvažování"

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

"Bratrství jako ústřední téma ekonomiky"

PROGRAM


Součástí konference budou 3 bloky témat se zajímavými hosty a interaktivním programem. Nebude chybět ani panelová diskuze na téma “Ekonomika zítřka” - Jaká bude?


Blok 1:

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. - Bratrství jako ústřední téma ekonomie

Blok 2:

prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc. - "Ekonomie podle Františka z Assisi"

Blok 3:

Josef Patočka a Anna Kárníková - "Alternativní ekonomika - Nový směr ekonomického uvažování"


Panelová diskuze s hosty na téma “Ekonomika zítřka” - Jaká bude? moderovaná Jiřím Zajícem

Potvrzení hosté:

prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.

Anna Kárníková

Ing. Roman Češka

Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

Petr Smutný


Ekonomie podle Františka z Assisi

PROF. ING. LUBOMÍR MLČOCH, CSC.

Ekonomie podle Františka z Assisi vypadá jako protimluv, nonsens. Jde o „obrácení ekonoma v nás“, kalkul zůstává, ale peníze se z našeho pána stávají naším sluhou: počítáme s penězi doopravdy racionálně jen v „ekonomii bližního jako sebe sama“. Dobrovolná skromnost otevírá prostor pro solidaritu, dárcovství, bratrství. Veřejné rozpočty se z nedostatků mění na přebytky sloužící k celistvému rozvoji v němž jsme všichni bratři. Pane, začni u mne.

Alternativní ekonomika - Nový směr ekonomického uvažování

Josef Patočka & Anna Kárníková

Jak může vypadat rozvoj ve 21. století, v době klimatické krize? Názory na to, kudy dál, se liší. Vlády a mezinárodní instituce jako Evropská unie nebo OSN propagují zelené technologické inovace a vidí v nich příležitost pro další tzv. zelený růst. Čím dále častěji ale slýcháme hlasy od aktivistů a akademiků, kteří vidí v ekonomickém růstu jádro samotného problému. Hnutí tzv. nerůstu šíří myšlenky o společnosti a ekonomice, kde by neomezený růst nebyl potřeba. Zatím jsou tyto hlasy v menšině, protože představují obrovskou hrozbu pro ustálený status quo. Proč je nekonečný ekonomický růst nežádoucí a jak by vypadala společnost bez růstu?

Setkání je určeno všem, kteří se zajímají o ekonomická, sociální a environmentální témata. Chceme rozvíjet plodnou diskuzi směrem ke konkrétním činům zlepšující kvalitu života, společenskou sounáležitost a péči o druhé a Zemi.

Nezáleží na tom jestli jste akademik, ekonom, sociální pracovník, podnikatel a nebo vás jinak zajímají témata v daných oblastech. Františkova ekonomika je tu pro všechny, kteří chtějí být součástí změny životního postoje, který není lhostejný k druhým a ke stvoření, ale který buduje kulturu péče o všechny a o všechno.