Františkova ekonomika - výstupy z konference Ekonomika zítřka.pdf

Konference Františkovy ekonomiky

Děkujeme za vaši účast, konference dopadla skvěle a těšíme se až s vámi budeme sdílet její výstupy.

„… takovou, která přináší život, nikoliv smrt, takovou, která je inkluzivní, nikoliv exkluzivní, humánní, nikoliv dehumanizující, takovou, která pečuje o životní prostředí a nedrancuje ho.  Akce, která nás pomůže sblížit a umožní nám setkat se navzájem a nakonec uzavřít ´smlouvu’, abychom změnili dnešní ekonomiku a dali duši ekonomice zítřka.” (Papež František)

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

"Ekonomie podle Františka z Assisi"

Josef Patočka & Anna Kárníková

"Ekonomické myšlení pro 21.století"

doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

"Bratrství jako centrum ekonomiky"

PROGRAM


Hosté jsou domluveni, témata připravena. Už chybíš jen Ty jako součást tvorby nové „Ekonomiky zítřka”.


Pokud si myslíš, že půjde jen o další pasivní konferenci, chceme Tě vyvést z omylu. Papež František vyzývá každého, aby byl protagonistou změny, a proto chceme skrze interaktivní program a doplňkové aktivity dát hlas každému z nás, protože Ekonomika zítřka a s ní spojený životní styl je v rukou nás všech.


Panelová diskuze s hosty na téma “Ekonomika zítřka” - Jaká bude? moderovaná Mgr. Jiřím Zajícem

Potvrzení hosté:

➡️ prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc., ekonom a emeritní děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

➡️ PhDr. Anna Kárníková, MSc., ředitelka Hnutí Duha a bývalá tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj

➡️ Ing. Roman Češka, bývalý český politik a expředseda výkonného výboru Fondu národního majetku

➡️ Ing. Petr Smutný, Partner PwC ČR, expert na restrukturalizace

Bratrství jako centrum ekonomiky

Encyklika papeže Františka Fratelli tutti (2020) se zamýšlí nad budoucností a perspektivami globálního světa. Usvědčuje současnou globální společnost z nerespektování důstojnosti každého člověka. Kritizuje ekonomický globalismus. Dovolává se univerzálního bratrství a sociálního přátelství. Papež má přitom na mysli bratrství, které vyplývá z vědomí jednoho Boha, který je otcem všech. Jsou tyto výzvy pro dnešní svět reálné? Dá se ekonomika vybudovat na bratrství? Kdo může být prvotním nositelem této ekonomiky?

Ekonomie podle Františka z Assisi

PROF. ING. LUBOMÍR MLČOCH, CSC.

Ekonomie podle Františka z Assisi vypadá jako protimluv, nonsens. Jde o „obrácení ekonoma v nás“, kalkul zůstává, ale peníze se z našeho pána stávají naším sluhou: počítáme s penězi doopravdy racionálně jen v „ekonomii bližního jako sebe sama“. Dobrovolná skromnost otevírá prostor pro solidaritu, dárcovství, bratrství. Veřejné rozpočty se z nedostatků mění na přebytky sloužící k celistvému rozvoji v němž jsme všichni bratři. Pane, začni u mne.

Ekonomické myšlení pro 21.století

Josef Patočka & Anna Kárníková

Jak může vypadat rozvoj ve 21. století, v době klimatické krize? Názory na to, kudy dál, se liší. Vlády a mezinárodní instituce jako Evropská unie nebo OSN propagují zelené technologické inovace a vidí v nich příležitost pro další tzv. zelený růst. Čím dále častěji ale slýcháme hlasy od aktivistů a akademiků, kteří vidí v ekonomickém růstu jádro samotného problému. Hnutí tzv. nerůstu šíří myšlenky o společnosti a ekonomice, kde by neomezený růst nebyl potřeba. Zatím jsou tyto hlasy v menšině, protože představují obrovskou hrozbu pro ustálený status quo. Proč je nekonečný ekonomický růst nežádoucí a jak by vypadala společnost bez růstu?

Setkání je určeno všem, kteří se zajímají o ekonomická, sociální a environmentální témata. Chceme rozvíjet plodnou diskuzi směrem ke konkrétním činům zlepšující kvalitu života, společenskou sounáležitost a péči o druhé a Zemi.

Nezáleží na tom jestli jste akademik, ekonom, sociální pracovník, podnikatel a nebo vás jinak zajímají témata v daných oblastech. Františkova ekonomika je tu pro všechny, kteří chtějí být součástí změny životního postoje, který není lhostejný k druhým a ke stvoření, ale který buduje kulturu péče o všechny a o všechno.