UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA CÍRKEVNÍ PŮDĚ

Cílem projektu je oživit církevní půdu tak, aby plnila svůj ekonomický, environmentální, sociální, komunitní a pastorační rozměr v duchu synodality a péče o společný domov.

Pilíře projektu

Udržitelná péče o půdu vychází ze zájmu celé církve o společný domov.
Stojí na sociálním učení církve, za vzor má sv. Františka z Assisi a základem jsou tyto 3 pilíře