" Cesta k spravedlivější, udržitelnější a bratrštější ekonomice "

Těmito slovy papež František (společně s Františkem z Assisi) pozval všechny mladé lidi k zasazení se o novou ekonomiku, která namísto zisku do svého středu staví člověka, naslouchá mu, pečuje o něj a stará se o to, aby v ní nebyl nikdo vynechán.

Nejde jen o ekonomické témata, ale o celistvý přístup k ekonomickým, sociálním a environmentálním tématům, které se přímo dotýkají každého z nás. Nerovnost, chudoba a klimatická změna, to jsou společní jmenovatelé jejichž dopad může cítit každý z nás. Proto jsme vyzváni, jako jedna lidská rodina, aby jsme společně změnili kurz směřování a zasadili se o ekonomiku, která bude spravedlivější, udržitelnější a bratrštější a v které nikdo nebude vynechán.

Františkův dopis z 2019

Františkovo poselství v Assisi 2020

Závěrečné prohlášení a společný závazek Františkovy ekonomiky z Assisi 2020


My, mladí ekonomové, podnikatelé a tvůrci změn ve světě,

které papež František svolal do Assisi,

v roce pandemie COVID-19, chceme vyslat poselství

ekonomům, podnikatelům, politickým činitelům, pracovníkům a občanům celého světa,

předat radost, zkušenosti, naděje a výzvy, které jsme v tomto období získali a nashromáždili díky naslouchání našim lidem a našim srdcím. Jsme přesvědčeni, že lepší svět nelze vybudovat bez lepší ekonomiky a že ekonomika je pro život lidí a chudých tak důležitá, že se jí musíme zabývat všichni.


Z tohoto důvodu ve jménu mladých lidí a chudých na Zemi,

žádáme, aby:


Myšlenková mapa s oblastmi, kterými se celosvětově zabývá Františkova ekonomika

Jak Františkova ekonomika vznikla a kdo za ní stojí?

Františkova ekonomie je jedním z procesů pontifikátu papeže Františka, který vyzývá mladé ekonomy a podnikatele na celém světě, aby se zapojili do činnosti a s novým nasazením a elánem následovali práci, která dává ekonomii duši ...

Název akce je jasným odkazem na světce z Assisi, který je příkladem par excellence v péči o nejmenší na zemi a o integrální ekologii, a také na papeže Františka, který od Evangelii gaudium a poté v Laudato sì odsoudil patologický stav velké části světové ekonomiky a vyzval k novému ekonomickému modelu.


Svatý otec se setkal s biskupem z Assisi Domenicem Sorrentinem a ekonomem Luiginem Brunim, protože má upřímný zájem o svět. Myšlenku řešit problémy ekonomiky, počínaje ekonomickým myšlením a jednáním mladých lidí, Svatý otec nadšeně podpořil. Výsledkem byla výzva adresovaná mladým ekonomům a podnikatelům z celého světa v květnu 2019.


Od počátku byli organizátoři akce Františkova ekonomie, Mladí lidé, pakt, budoucnost - Assisi 2020, kteří sestavili organizační výbor, aby přípravu tak významné iniciativy konkretizovali a uvedli do provozu.


Dnes se na něm podílí diecéze Assisi, Institut Serafico, Ekonomie společenství a Dikasterium pro podporu integrálního lidského rozvoje ve spolupráci s Místní radou Assisi, Františkánskými rodinami, a Svatyní Spogliatio. Cenným partnerem pro udržitelnost akce je projekt Fra' Sole. V České republice je iniciátorem Hnutí Focolare a Ekonomika společenství.


Od května 2019 výbor přijímá žádosti a navazuje spolupráci s akademickým světem, hnutími, sdruženími a mezinárodními institucemi, které vyjádřili přání být součástí tohoto procesu, který - slovy papeže Františka - jsme všichni pozváni žít jako "kulturu, povolání a smlouvu". 


Vycházeje z tohoto mandátu svěřeného a obnoveného mladým lidem, výbor nadále podporuje ekonomy a podnikatele Františkovy ekonomiky, kterou dnes můžeme definovat jako proces změny v ekonomice s tvářemi, osobnostmi a myšlenkami, který hýbe a žije po celém světě pro spravedlivou, bratrskou a udržitelnou ekonomiku.


EoF talks

Série on-line diskuzí na aktuální témata. Zajímá vás etický marketing, uhlíková stopa nebo hledáte odpověd na to co je to společné dobro? Více na našem Youtube kanále.

Wanted!

Hledáme grafika a správce sítí. 


Do našeho týmu Františkovy ekonomiky hledáme kreativní mladé lidi s touhou spoluvytvářet lepší svět.